order="true" header="true">

Articles

ИСКАТЕ ЛИ ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ СИГУРНО ВЪВ ВАШИЯ ДОМ

ИСКАТЕ ЛИ ДА НЕ ВИ ПРИТЕСНЯВАТ СЪС СМЕТКИТЕ ЗА ВХОДА

ИСКАТЕ ЛИ ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ ЗАЩИТЕН

ТОГАВА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ.

„ОБЩ ДОМ” ЕООД ВИ ПРЕДЛАГА ТОЧНО ТОВА!

• Професионален домоуправител.

• Електронен касиер.

• Юридически консултации.

• Разсрочено заплащане ремонта на покрива.

• Разсрочено заплащане на входната дограма.

• Разсрочено заплащане на системата за достъп.

• Качествено почистване на общите части.

ЦЕНА НА ОБИТАТЕЛ 3,55 ЛВ.

Промоция - 2,85 лв. месечно на обитател,

за етажна собственост с повече от 150 обитателя !

"ТАЗИ ДОГРАМА МОЖЕ ДА БЪДЕ МОНТИРАНА НА ВАШИЯ ВХОД"

1.ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВХОДНА ВРАТА С ЕЛЕКТРОМАГНИТ

/доставка и монтаж 330 лв./

• Контактна електронна заключваща система  модел ВК2191 до 1000 абоната  с контактни ключове тип         iButton и вандалоустойчив четец;

• Eлектромагнитна брава тип магнит ЕБМ 300;

• Бутон отключване (с планка и обозначение ); датчик за врата ; зумер ; мастер бутон(таг),

• Захранване ; монтажни планки;

• Консумативи (кабели, каб. канали дюбели и други) според вложените материали.

• Електронни ключове тип iButton– в зависимост от броя.

* Цена за един брой чип (i-button) - 6 лв./бр.• Електронни ключове RFID (пластмасов чип) – в зависимост от броя.

* От 100 броя – 1,00  лв/бр (свободна продажба за клиенти без договор за професионален домоуправител)


Внимание:
ТЕЗИ ЧИПОВЕ СЕ КОПИРАТ ОТ ВСЯКО АВТОКЛЮЧАРСКО АТЕЛИЕ И ТОГАВА СЕ ОБЕЗМИСЛЯ КОНТРОЛА ЧРЕЗ ТЯХ !!! РЕШЕНИЕТО Е
iButton

1.ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВХОДНА ВРАТА  С ДРОП-БОЛТ

/доставка и монтаж 365 лв./

Система за електронно заключване с чип на врати с електромагнитна брава тип болт. Работи с контактни електронни ключове тип iButton до 999 броя. Използва се за контрол на достъпа до входни врати на жилищни и офис сгради. Най-подходящите врати за подобен тип заключване са алуминиеви и метални.
Отваряне отвън чрез електронен ключ с валиден код. Отвътре се отваря чрез бутон или по желание на собствениците на сградата се вгражда допълнителен електронен четец от вътрешната страна. В такъв случай отново се ползва електронния ключ. Изключително надеждна и здрава електромагнитна брава . Подходяща е за всякакъв тип врати – дървени, блиндирани, метални, алуминиеви, PVC и тънкопрофилни врати. Бравата не се вижда нито от външната, нито от вътрешната страна. Заключването се осъществява от шип с Ф16 мм, 15 мм дължина.


2. ЗАКЛЮЧВАНЕ НА АСАНСЬОР
– /доставка и монтаж 195 лева/


•Използват се същите ключове от заключването на вратата

• Контактна електронна заключваща система  модел ВК2191 до 1000 абоната  с контактни ключове тип iButton и вандалоустойчив четец ;

• Бутон отключване ; зумер ; мастер бутон(таг),

• Захранване ;

• Реле 12v

Защо е нужна услугата "Професионален домоуправител"?


Според „Закона за управление на етажната собственост” (ЗУЕС) всяка сграда трябва да свиква Общо Събрание (ОС) минимум един път годишно. След получаването на разрешение за ползване – АКТ 16 и първоначалното населване на дадена сграда, Общото Събрание (ОС) на Етажната Собственост (ЕС) задължително трябва да избере домоуправител. Независимо от сравнително новият закон – ЗУЕС както сега, така и в миналото, много от нас са изпълнявали тази длъжност. Всеки е наясно, че за да си домоуправител трябва да отделяш значително време, да си наясно с нормативната уредба, да владееш адекватна комуникация с различен тип хора. Домоуправитерелят се занимава с недовършени ремонти, с различни аварии, конфликтни ситуации, казуси, които понякога изискват правна консултация, спазва срокове за плащания, събира пари от съседите си и много други не чак толкова приятни задължения. Всичко това изисква свободно време и стриктна организация и коства не малко нерви на всеки.
Защо “ОБЩ ДОМ” ?
Ние ценим Вашето време и се грижим за Вашите интереси! Фирмата разполага с обучен мениджърски екип, добре запознат с нормативните изисквания и задълженията на един професионален домоуправител. Постоянното решаване на различни казуси свързани с ЕС, взимането на адекватни решения в критични ситуации и практиката на нашите професионални домоуправители, свързана с управлението на Етажната Собственост (ЕС) , ни дава смелостта да кажем, че можем ефективно да изпълняваме задължения на домоупрвител. С гордост можем да кажем, че сме фирма, разполагаща с необходимите знания, достатъчно практика, добре обучен екип и необходимия технически ресурс, за да предложим услугата „Професионален домоуправител”. Обръщайки се към нас, Ви получавате гарантирана защита на интересите на мнозинството от собственици пред „интереса на малцинството” - малкото некоректни представители в етажната собственост, пряк ангажимент и решаване на всеки проблем, възникнал в етажната собственост, високо ниво на поддръжка и хигиена на общите части, персонално отношение към всеки възникнал проблем, професионално стриктно спазване на българското законодателство и прозрачна отчетност във всеки един момент.
Какво получавате, когато изберете "професионален домоуправител" от нас?
1.    Професионален домоуправител – оперативен мениджър (персонално ангажиран към Вашата сграда/комплекс служител, който е на Ваше разположение при всеки един възникнал проблем), в задълженията на един професионален домоуправител влизат:

•      Комуникация със собственици, наематели и клиенти на сградата;
•    Водене на общи събрания, свързани с решаването на въпроси, касаещи нормалното функциониране на сградата по предварително уточнен с Управителния Съвет (УС) дневен ред;
•    Изготвяне на правилник за вътрешния ред и следене за спазването му от собственици, наематели и гости в сградата след удобрението му на Общо Събрание (ОС) на Етажната Собственост (ЕС);
•    Следене за спазване на нормативни изисквания и наредби;
•    Решаване на текущи процедурни въпроси, свързани с изискванията на собствениците или наемателите към конкретния обект;
•    Водене и спазване на пълния набор от документация /книга на собствениците, правилник за вътрешния ред, разпоредби, предписания и др./, регистрация на етажната собственост в Общината;
•    Представляване пред административните органи в страната;
•    Събиране на месечни такси за управление, разпределяне по предварително уточнен начин и начисляване такси за допълнителни услуги, събиране на наеми и други;
•    Събиране на месечна такса - инвестиционен фонд или обща каса, който ще се изразходва след изричното съгласие или след взимане на решение от общо събрание на собствениците и/или наемателите в сградата/комплекса. Средствата се влагат в допълнително оборудване или обзавеждане, изпълнение на предписания или изисквания от различни контролни служби и инстанции, както за извършване на допълнителни дейности, необходими за нормалната експлоатация на общите и идеалните части към сградата, както и прилежащите площи;
•    Съдействие при събирането на стари задължения (такси, които са одобрени от Общото Събрание /ОС/ за разходи и поддръжка на общите части) от некоректни платци в етажната собственост;
•    Заплащане на месечните разходи за общите части на сградата: електричество, вода, газ, тец, абонаменти към фирмите, поддържащи срещу месечен абонамент съоръженията за общо ползване в комплекса и други, от името и за сметка на възложителя;
•    Съхраняване и класиране на всички платежни документи;
•    Счетоводство, банкови операции, фактуриране, правни консултации в случаи на междусъседски спорове или спорове между собственици, инвеститори и строители;
•    Следене за нормалното функциониране на сградата, професионален контрол от страна на домоуправителя;
•    Организация и помощ при възникнали аварийни ситуации;
•    Представляване пред доставчиците на услуги, сключили договор с етажната собственост;
•    Изготвяне на периодични отчети за състоянието на имота, всички системи и съоръжения по предварителна заявка на възложителя;
•    Контрол и координация на поддържащия персонал;
•    Изготвяне на месечни отчети за: извършена работа през изминалия месец, събрани месечни такси, некоректни платци, извършени плащания към съответните експлоатационни дружества и поддържащи фирми, отчет за приходи и разходи в обща каса или инвестиционен фонд на сградата.

2.    Поддръжка и почистване на общи части:
•    Почистване на твърди настилки, включващи всички прилежащи към сградата територии (идиални части към сградата) – тротоари, алеи, пътеки и площадки;
•    Почистване на вътрешносградни общи площи (общи части на сградата): коридори, стълбища (междуетажни площадки), тераси, парапети, врати и каси на врати, стъклени прегради, первази и други;
•    Почистване на общите части в подземни паркинги и гаражи;
•    Вътрешно и външно измиване на отваряеми, леснодостъпни етажни, междуетажни и фасадни прозорци;
•    Външно измиване на неотваряеми фасадни прозорци и окачени фасади – алпинисти или вишка;
•    Поддръжка и поливане на зелените площи, прилежащи към имота - при необходимост и в зависимост от сезона;
•    Професионален пест контрол – обработки срещу вредители;
3.    Техническа поддръжка на сгради:
•    Ежедневно дежурство на наш служител;
•    Бърза реакция при спешни случаи и 24/7 реакция при аварии;
•    Професионално обслужване на електрическа инсталация;
•    Водопроводна, канализационна (ВиК) и дренажна система;
•    Професионално обезпечаване на асансьорно обслужване (гаранционна и извън гаранционна);
•    Климатична (ОВиК) инсталация от всякакъв тип;
•    Системи за достъп и видеонаблюдение;
•    Системи за пожароизвестяване и пожарогасене;
•    Бариери и гаражни врати;
•    Фасади;

 

Ремонтни и довършителни работи

Всякакви аварийни, текущи, основни и довършителни строително монтажни работи, на ценa най-ниско откритата в Google. Гаранция и отстраняване на рекламации и дефекти до една година след приключване на ремонта при сключен договор за съответната услуга .

Допълнителни услуги

 

 

Допълнителни услуги

ДОГОВАРЯТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕНИ ЗА ВСЕКИ ИНДИВИДУАЛЕН ОБЕКТ :

поддържане на тревни площи

обезпаразитяване

портиер

● ремонти

избор на качествени пощенски кутии

 

 

 

ДОМОУПРАВИТЕЛ

Професионален домоуправител – оперативен мениджър (персонално ангажиран към Вашата сграда/комплекс служител, който е на Ваше разположение при всеки един възникнал проблем), в задълженията на един професионален домоуправител влизат:

Съдействие при организирането и провеждането на Общо събрание на собствениците на обекти в сгради в режим на Етажна собственост в съответствие със ЗУЕС.

Юридическо осигуряване на принудително изпълнение на решенията на Общото събрание по отношение на обитатели и собственици неизпълняващи финансовите си задължения.

Консултиране относно воденето на Книга на собствениците.

Оформяне на необходимите документи за задължителното вписване в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост съгласно изискванията на Закона.

Съдействие и контрол при прилагането на правилника за вътрешния ред приет от Общото съ

Съдействие при събирането на стари задължения (такси, които са одобрени от Общото Събрание /ОС/ за разходи и поддръжка на общите части) от некоректни платци в етажната собственост брание.

Изготвяне на месечни отчети за: извършена работа през изминалия месец, събрани месечни такси, некоректни платци, извършени плащания към съответните експлоатационни дружества и поддържащи фирми, отчет за приходи и разходи в обща каса или инвестиционен фонд на сградата.

Контакти

ОБЩ ДОМ ЕООД

ЕИК 201478101

София

бул. Джеймс Баучер 51 офис 7

търговски  отдел :

0887 004 580

технически  отдел :

0899 862090

· e-mail:

· This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

· This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

· This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.